De culturele dimensies volgens Hofstede


Inleiding

Wat is cultuur?
Het denken, doen en laten van de mens wordt voor een deel bepaald door, wat we noemen, de mentale programmering. Deze programmering komt tot stand door de opvoeding en de sociale context waarin ervaringen worden opgedaan. Cultuur vormt een deel van deze programmering. Cultuur is een collectief verschijnsel. We kunnen cultuur als volgt definiëren:

  • Cultuur wordt overgedragen via onze sociale omgeving en niet via erfelijkheid.
  • Cultuur staat in tussen de menselijke natuur (dat wat alle mensen gemeen hebben) en de persoonlijkheid (dat wat iedere mens tot een uniek wezen maakt).

Hofstede heeft op grond van empirisch onderzoek een aantal dimensies gedefinieerd op grond waarvan hij de cultuur van verschillende landen kon indelen. Hij noemde deze: Culturele Dimensies.

Het onderzoek van Hofstede waar hij deze theorie op baseert, was gedaan in 20 verschillende landen en beschreef de culturen van verschillende landen. Maar ze zijn heel goed te vertalen naar organisatie culturen.

Culturele - Organisatie dimensies
In alle culturen komen gemeenschappelijke problemen voor maar in iedere cultuur zoekt men oplossingen, die verschillen met betrekking tot de volgende punten:

  • de houding ten opzichte van gezag
  • de verhouding tussen individu en groep
  • de gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen
  • manieren van omgaan met onzekerheid, waaronder de wenselijkheid van het beheersen van agressie en van het uiten van emoties.

Op grond hiervan heeft Hofstede de volgende culturele dimensies gedefinieerd

  • 'Machtsafstand' (van klein naar groot)
  • 'Collectivisme' tegenover 'Individualisme'
  • 'Feminien tegenover 'Masculien'
  • Onzekerheidsvermijding (van zwak naar sterk)

De dimensies geven een houvast in het omgaan met verschillende culturen. Een hoevast, een basis waarop je verder kunt en naar mijn mening moet bouwen. Het vertalen van deze algemen dimensies naar jouw eigen situatie, houding en vooroordelen is één van de moeilijkste opgaven als je in een multicultutrele omgeving werkt/woont.

En omdat Nederland een multiculturele samenleving is, heeft iedereen hier mee te maken, ja jij ook!  

INTRODUCTIE WORKSHOPS

Wil je meer weten over het toepassen van de dimensies, maar wil je eerst wat meer weten? Dat kan, elke maand geef ik een introductie workshop in een kleine groep bij mij thuis.

 

In een kleine groep verkennen we samen één van de dimensies. Ik laat je ervaren hoe het werkt om deze naar jouw eigen sittuatie te vertalen. Het kan daarmee een confronterend workshop zijn. Daarom de kleine veilige groep en ik geef indien gewenst altijd gratis nazorg. Dat kan via mail, bellen of internet bellen. 

Jouw investering voor deze workshop is € 69 (inclusief 21% BTW) 

Mail voor informatie over de eerstkomende workshop. 

Je kunt hiervoor opgeven via CONTACT