Appreciative Inquiry (AI)

 
 Wat is Appreciative Inquiry (AI)? 
 • AI is de kunst en kunde om vragen te stellen met de bedoeling het potentieel van een persoon/organisatie volledig tot zijn recht te laten komen.
 • AI mobiliseert zelfonderzoek door de positieve vraag te stellen
 • AI geeft ruimte aan ontdekken, aan perspectieven (dromen), en waarmaken in plaats aan ontkennen, kritiek geven en negativiteit

 Uitgangspunten van AI 

 • In iedere organisatie (team, persoon) zijn er elementen die goed werken
 • Successen uit het verleden geven mensen houvast te bewegen in de richting van een onbekende toekomst
 • Door vragen te stellen richten we de aandacht van mensen(focussen)
 • Waar je aandacht aan geeft groeit
 • Er bestaat weinig objectieve realiteit, we creëren deze individueel en in de continue interactie met elkaar
 • Ons handelen wordt in hoge mate bepaald door onze verwachtingen van de toekomst

 

Het 5 D of 5 V Proces van Appriciative Inquiry
 
 Define (verkennen) 
 • Ik onderzoek samen met jou het kernthema, waar gaat het nu echt om.
Voorbeeld je wilt assertiever worden? Het kernthema blijkt zelfvertrouwen te zijn.
 
 Discover (vertellen) 
 • In deze fase nodig ik je uit om je beste ervaringen met het kernthema te vertellen. (of op te schrijven) Bijvoorbeeld: vertel mij eens over een gebeurtenis waarbij het probleem minder aanwezig was.
 • Hieruit komen twee zaken naar voren:
  1. Factoren, die voor jou belangrijk zijn, om je wens (gedrag, baan, functie) te behalen
  2. Wensen/mogelijkheden/kansen ten aanzien van de toekomst. ( Wat hou jij voor mogelijk als aan alle factoren is voldaan?)
Voorbeeld Je vertelt over een vergadering van een half jaar geleden, waarbij je genoeg zelfvertrouwen had om je mening te geven. De belangrijke factoren zijn: de voorbespreking met een collega, je weet toevallig dat je leidinggevende er net zo over denkt en je weet heel veel van het onderwerp door je studie. Het gaat om erkenning, voorbereiding en kennis. Bij doorvragen blijkt het vooral om zelf erkenning te gaan. Als ikzelf ervan overtuigd ben dat ik het goed doe dan kan ik het ook. We gaan verder op zoek naar de factoren die maken dat je die zelf erkenning voelt. Voorbereiding lijkt voor jou van wezenlijk belang.
 
 Dream (verbeelden) 
 • De wensen ten aanzien van de toekomst (visie/ambities)
 • Gecombineerd met de factoren worden omgezet in een toekomst beeld.
 • Bij deze stap is het belangrijk je droom ergens vast te leggen. Dat kan in een tekening, brief, verhaal, gedicht of een collage zijn.
Voorbeeld Je wilt je in de toekomst in de vergaderingen zo zeker voelen dat je voor je eigen mening kan uitkomen.
 
 Design (vernieuwen) 
 • Wat moet er gebeuren om de droom (visie, ambitie) waar te maken
 • Alle kansen, mogelijkheden en acties worden vastgelegd. Dit kan een opdracht zijn om thuis verder uit te werken.
Voorbeeld Je gaat je tijd zo inplannen dat je voldoende tijd hebt om je goed op de veraderingen voor te bereiden. Je vraagt van te voren hoe je collega over de verschillende agendapunten denkt.
 
 Destiny (verwezenlijken) 
 • Hier vraag ik je om je echt te verbinden met je ambitie/wens: Wat ga jij doen om deze waar te maken? Wat heb je bereikt over 5 uur, 5 weken, 5 maanden en 5 jaar?
 • Het plannen van de acties. Je maakt je eigen actieplan. Ik let erop dat je kleine stapjes zet.
Voorbeeld Je eerste actie is je agenda nalopen en voor elke vergadering voorbereiding inplannen.
Je tweede actie is met je collega bespreken of jullie ook voortaan samen even de agenda kunnen doornemen. Je vertelt haar ook over de stappen die je tot nu toe hebt gezet om je zekerder te voelen tijdens de vergaderingen.