Blog

OPENHEID EN RESPECT

Glenny

Glenny Masterclass

Hoe train je openheid en respect?

In een bedrijf kun je met wat extra moeite wel diversiteit creëren. Met inclusie is dat een stuk moeilijker. Want dat grijpt dieper in op  de cultuur van een bedrijf. Voor mij gaat het om een open, uitnodigende en respectvolle cultuur. Maar hoe train je dat? En kun je dat in een training van een dag of 3 trainen?

Ik denk het niet. Als er een gesloten vijandige cultuur binnen een organisatie heerst, zul je eerst daaraan moeten werken, voor je aan diversiteit inclusie gaat werken. En een cultuurverandering is iets van de lange adem. En werkt volgens mij toch het beste top down. Dat wil zeggen bestuur en management moeten het goede voorbeeld geven en moeten de openheid bewerkstelligen.

LEES MEER

Daarom vind ik dat je als je aan diversiteit gaat werken, je met de top van de organisatie moet beginnen en niet op de werkvloer. Dat is dus 1 reden, maar er is ook nog een andere reden, een morele. Kijk bezig zijn met diversiteit en inclusie is een nogal confronterend gebeuren. Eerder schreef ik al een stukje over hoe snel je in de weerstand terecht komt, want ik ben toch geen racist? En dat gooi je dan als MT naar de werkvloer en dan blijf je zelf lekker buiten schot. Afschuiven vind ik dat.

Oppervlakkig gezien gaat diversiteit over: “hoe bereiken we die mensen (klanten, medewerkers) die anders zijn dan wij hier nu standaard zijn”. Of hoe bevorderen we dat vrouwen sneller en gemakkelijker doorstromen, hoe krijgen we meer kleur op de werkvloer? Dit zijn allemaal van die schijnbaar “gemakkelijke” doelen, althans “ze hebben niets met mij te maken” onderwerpen. Je kunt er lekker over brainstormen, zonder er emotioneel bij betrokken te raken. Tot dat iemand achteloos de vraag stelt: Waarom willen we dit? Waarom is dit belangrijk?” En ja dan valt het even stil, want dan komt het in één keer heel dicht bij jezelf. Diversiteit en inclusie trajecten raken altijd aan de waarden en normen van de deelnemers. En het raakt zelfs aan jouw mensbeeld

Ik ben niet vies van een praktische aanpak zolang er ook ruimte is om op een goed  moment de diepte in te gaan. Want blijf je op het praktische niveau opereren, dan geef ik je op een briefje dat het traject vroeg of laat mislukt. Dat wil zeggen de gewenste resultaten worden niet gehaald.

Openheid en respect dat leer je mensen dus niet in 1 dag. Maar dat is een langdurig cultuur traject, dat vooral voor management en direct leidinggevenden aan gestuurd moet worden.  Daarom start ik graag mijn werk altijd met een workshop voor het MT en direct leidinggevenden. En daar ga ik dan diep in op de volgende vragen:

  • Waarom diversiteit en inclusie?
  • Hoe is de cultuur hier, hoe staat het met de openheid en het onderlinge respect?

Dat doe ik afhankelijk van de groep ( hoeveel deelnemers, waar staan ze, wat is hun doel) met verschillende vormen. Soms laat ik deelnemers vooraf elkaar in tweetallen interviewen over de kernthema’s. Daar start dan de bewustwording over de thema’s openheid, respect, diversiteit en inclusie.

Mijn aanpak stem ik altijd af op de vragen, de situatie  en de doelen, Daaraan vooraf gaan natuurlijk 1 of 2 gesprekken, uiteraard gratis.

Wil je onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf, neem dan contact met mij op.

Contact  

Laat je reactie achter

algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden